Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vedení OKD předložilo odborovým organizacím svůj vlastní návrh kolektivní smlouvy.

31. 10. 2013

 

 

 

Vážení kolegové,
 
jistě s pozorností sledujete průběh vyjednávání mezi vedením OKD a odborovými organizacemi o nové kolektivní smlouvě pro období let 2014-2018. Její uzavření je důležité jak pro Vás, abyste se mohli plně koncentrovat na svou práci a nežili v nejistotě, tak pro OKD, aby firma mohla pokračovat v restrukturalizaci, která zajistí její přežití i při současné mimořádně špatné situaci na světových trzích s uhlím.
V minulých týdnech byl přizván do kolektivního vyjednávání zprostředkovatel, který předložil oběma stranám svůj návrh, jakým směrem by se mělo jednání dále ubírat. Odbory zároveň vyhlásily stávkovou pohotovost a oznámily, že zorganizují referendum mezi zaměstnanci o možnosti konání stávky.
Po několika pracovních jednáních mezi vyjednávacím týmem OKD a vedením odborových organizací, kde se řešily především technické záležitosti, jako je například sjednocování prémiových řádů, jsme předložili za zaměstnavatele nový návrh kolektivní smlouvy OKD pro období 2014-2018.
Dovolte mi, abych Vás prostřednictvím mimořádného vydání OKD aktuálně informoval o jeho obsahu, který je v základních rysech tento:
 
 • Ponechání mzdových tarifů důlních dělníků, povrchových dělníků a THZ ve stejné výši jako v roce 2013.
 • Vyplacení 2% bonusu za bezpečnou těžbu, ukazatel bude hodnocen a vyplácen za celou společnost OKD čtvrtletně a kumulativně.
 • Vyplacení 2% bonusu za dodržení objemu těžby dle schváleného podnikatelského záměru, ukazatel bude hodnocen a vyplacen za celé OKD čtvrtletně a kumulativně (oba výše uvedené ukazatele mohou být doplaceny při progresivním plnění i zpětně).
 • Přídavek na dovolenou a na Vánoce bude nahrazen podílem zaměstnanců na hospodářském výsledku společnosti. Například při dosažení čistého zisku po zdanění ve výši 900 miliónů korun v roce 2014 budou zachovány průměrné mzdy na úrovni roku 2013. Při dosažení lepšího výsledku bude bonus dále zvyšován podle pravidel sjednaných v kolektivní smlouvě.
 • Zachování penzijního připojištění ve stávající výši a za stávajících podmínek.
 • Zachování poukázek pro zaměstnance ve stávající výši a za stávajících podmínek.
 • Zachování životního pojištění zaměstnanců ve stávající výši a za stávajících podmínek.
 • Doplacení přídavku na dovolenou v roce 2013.
 • Vyplacení přídavku na Vánoce za rok 2013.
 • Zachování poukázek pro zaměstnance za rok 2013.
 • Zachování stabilizačních odměn dle stávajících podmínek.
 • Sjednocení prémiových řádů důlních, povrchových dělníků a THZ mimo Dolu Paskov.
 • Ponechání prémiového řádu Dolu Paskov na stávající úrovni.
 • Snížení odstupného z organizačních důvodů z maximálního trojnásobku na dvojnásobek.
 • Snížení odstupného v sociálním programu z maximálního pětinásobku na čtyřnásobek.
 • Zrušení odchodného při odchodu do důchodu.
 
 
Situace na světovém trhu s uhlím je nejhorší za několik desítek let. Mimořádně tvrdě dopadla i na OKD. Je nezbytně nutné na ni reagovat, abychom jí ustáli a přežili. V kontextu této situace je návrh, který Vám předkládáme, vstřícný. Pevně proto věříme, že to zohledníte při Vašem rozhodování v referendu, zda stávkovat, či nikoliv.
Stejně tak věříme, že si obě strany uvědomují vážnost situace, v níž se naše firma nachází, dokážou táhnout za jeden provaz a společně se plně soustředit na práci. Ať už jde o tuny vytěženého uhlí, které potřebujeme pro naše zákazníky, abychom zajistili firmě finanční prostředky, nebo o bezpečnost, která je pro nás nezpochybnitelnou prioritou. Což i námi předložený návrh jednoznačně potvrzuje.
 
Zdař Bůh!
 
Ján Fabián
generální ředitel OKD