Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyjádření politiků k situaci v OKD: Pavlína Nytrová, ČSSD

10. 3. 2016

 

 

Lavinu problémů, kterou spustilo utlumování a zavírání dolů OKD, je nutné řešit v několika rovinách a z několika pohledů. V prvé řadě je úkolem státu, aby stanovil konkrétní varianty řešení negativních dopadů situace v OKD. Prioritně se musí přijmout taková opatření, která povedou k důsledné kontrole současné činnosti OKD a zároveň znemožní znehodnocení ložisek uhlí neuváženým a nevratným zavíráním činných dolů. Stát nesmí přihlížet devastaci nerostného bohatství, naopak jej musí zachovat pro budoucí generace. Dále je potřeba zajistit minimalizaci ekologických zátěží způsobených útlumem těžby a v neposlední řadě jasně říci, jak bude technická likvidace zabezpečena finančně.


V rámci zklidnění situace v kraji, musí stát zveřejnit plán řešení dopadů na zaměstnance a na navázané firmy a podnikatele. Dále způsob jak bude řešit finanční dopady v případě platební neschopnosti OKD vzhledem k zaměstnancům, vyplácení jejich mezd, odstupného i úhrad za provedenou práci jednotlivým firmám. Musíme si uvědomit, že ukončení činnosti OKD se netýká jen samotných zaměstnanců a jejich rodin, ale také dalších subdodavatelů, podnikatelů, živnostníků zabezpečujících navazující doprovodné činnosti v celém regionu. Tato lavina problémů sebou přinese další negativní dopady. Dojde ke snížení koupěschopnosti ostravských obyvatel, dojde k poklesu zisku podnikatelů, firem působících na daném území. Dojde ke snížení příjmů lidí, z nichž někteří mají uzavřené úvěry a hypotéky a jejich pravidelné nesplácení je může dostat do existenčních problémů.


V souběhu těchto činností je nutné prověřit, zda ze strany vlastníka dolů nedošlo k porušení zákonných povinností. Zda při rozdělování a vyvádění majetku z OKD a.s. nedošlo k porušení zákonů, k oklamání akcionářů, k porušování zákonů při pořizování investic NWR. Ti, kteří za dnešní stav OKD mohou, by měli zcela jednoznačně nést důsledky.
Na závěr se nebojím konstatovat, že privatizace OKD byla krok špatným směrem, stejně jako celá řada dalších privatizací a proto stát nemůže strčit hlavu do písku a tvářit se, že se ho to netýká. Nerostné bohatství je bohatstvím národa, ne jedné konkrétní firmy a proto podpořím každý návrh zákona či jiného právního aktu, kterým se doly a byty vrátí bezúplatně zpět do rukou státu. Zároveň v Poslanecké sněmovně podpořím zákon o hornických důchodech pro zaměstnance, kteří nastoupili do dolů po roce 1992.