Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výzva vládě, vlastníkovi a představenstvu.

15. 8. 2013

 

V pátek 9.8. Rada SHO schválila výzvu vládě, vlastníkovi a představenstvu ve věci Dolu Paskov. Všechny Vám nyní předkládáme.
 
 
Výzva vládě!
 
 Vážený pane premiére,
 
Moravskoslezský kraj se dostává do obrovských ekonomických a s tím souvisejících sociálních problémů. Pokles odbytu a hlavně obrovský pokles ceny uhlí má za následek obrovské ztráty v OKD. Tento stav je řešen drastickým snižováním nákladů, do kterých patří i snižování stavů v dodavatelských firmách a snižování stavů vlastních zaměstnanců a také dochází k výraznému poklesu mezd.
                Kromě toho se zvažuje útlum Dolu Paskov, kde je zaměstnáno cca 2500 vlastních zaměstnanců a cca 500 osob v dodavatelských firmách. Není reálné, že v případě útlumu Dolu Paskov přejdou zaměstnanci na ostatní doly v karvinské oblasti. Větší část zaměstnanců je z oblasti Vsetín, Kopřivnice, Nový Jičín atd., kde dojezdové možnosti jsou omezeny jak vzdáleností, tak časově. Také svými specifickými profesemi, jako například je střelmistr, se jen těžko začlení na jiném dole.
                Důl Paskov má v zásobách přibližně 23 mil. tun uhlí, což znamená životnost více než 20 let. Je pravdou, že dobývání nízkých slojí a v těžkých podmínkách je ekonomicky náročné. Domníváme se, že útlum Paskova je unáhlený a krátkozraký a může mít nedozírné následky nejen pro tento region. Uhlí je nerostné bohatství ve vlastnictví státu a takto by se s ním mělo nakládat. Uzavření dolu je krok pro další generace nevratný a je proto nutné myslet na budoucnost.
                V rámci Vašich možností Vás žádáme o pomoc pro ponechání Dolu Paskov v provozu a tím i zachování pracovních míst. Jistě je v regionu s 82.000 nezaměstnanými záměr postavit průmyslové zóny chvályhodný, nicméně je levnější zachovat pracovní místa stávající. Dále se domníváme, že je možno pomoci i v oblasti předčasných odchodů do důchodů včetně zrušení krácení důchodů při předčasném odchodu. Tato opatření by mohla snížit už tak vysokou nezaměstnanost v regionu. Vždyť důchodce stojí asi polovinu peněz než nezaměstnaný.
                Firmy v našem průmyslovém regionu jsou s ohledem na vysokou spotřebu elektrické energie velmi neúměrně zatíženy poplatky za obnovitelné zdroje. Žádáme Vás také o ochranu domácího trhu s uhlím
.
                               Děkujeme za pochopení a věříme, že náš region společnými silami uchráníme.
 
 
 
Výzva představenstvu OKD!
 
 
 Vážené představenstvo OKD,
 
V souvislosti s připravovaným rozhodnutím o útlumu Dolu Paskov Vás žádáme, aby byly zváženy všechny okolnosti pro zachování Dolu Paskov.
                Za období posledních deseti let vykonali všichni zaměstnanci obrovský kus těžké práce. Práce v tzv. harmonogramech o sobotách a nedělích, třísměnný a čtyřsměnný provoz a k tomu důlní prostředí, včetně špatných mikroklimatických podmínek, jsou velmi náročné. Tito zaměstnanci vytvořili pro OKD v minulosti nemalé zisky a prokázali i loajálnost k firmě snížením mezd v roce 2009. Jsou to živitelé rodin a zaslouží si zachování svých pracovních míst. Případné uplatnění na karvinských dolech je pro většinu z časových a finančních důvodů nereálné.
                Připravovaný útlum Dolu Paskov by byl unáhlený a také krátkozraký a může mít nedozírné následky nejen pro OKD, ale i pro celý Moravskoslezský kraj a potažmo i stát.
 
                Děkujeme za pochopení a jsme s pozdravem „Zdař Bůh“
 
 
Výzva vlastníkům OKD!
 
 
 
Vážený pane Bakalo,
 
prostřednictvím Vás, jako jednoho z vlastníků OKD, žádáme všechny vlastníky o přehodnocení útlumu Dolu Paskov. Podrobnou situaci o stavu na Dole Paskov a zásobách uhlí určitě znáte.
                Za období posledních deseti let vykonali všichni zaměstnanci obrovský kus těžké práce. Práce v tzv. harmonogramech o sobotách a nedělích, třísměnný a čtyřsměnný provoz a k tomu nebezpečné důlní prostředí včetně špatných mikroklimatických podmínek jsou velmi náročné. Tito zaměstnanci vytvořili pro OKD v minulosti nemalé zisky.  
                V těžkých chvílích Vás žádáme, aby bylo přihlíženo k výše uvedeným skutečnostem a aby byla zachována pracovní místa a na Dole Paskov nedošlo k útlumu. Myslíme si, že si to zaměstnanci za svou práci zaslouží. Připravovaný útlum Paskova by byl unáhlený a také krátkozraký a může mít nedozírné následky do budoucnosti.
 
                Děkujeme za pochopení a jsme s pozdravem „Zdař Bůh“
 
 
         za „Sdružení hornických odborů“ v OKD  Ing. Jaromír Pytlík, předseda

 

 

na stažení:    Výzva představenstvu       Výzva vládě       Výzva vlastníkům

 

kladiva-os-phgn.jpg