Jdi na obsah Jdi na menu
 


Generální prověrka na ČSM

3. 4. 2015

 

 

Na období od 17. března do 3. dubna 2015 byla naplánována Českým báňským úřadem generální prověrka na Důlním závodě 2. Zahájení proběhlo 10.3.2015 a dále v pracovních skupinách dne 17.3.2015. Současně tento den zahájila i týdenní komplexní prověrka dolu Krajskou hygienickou stanicí.

 

Státní báňská správa prováděla kontrolu v těchto odborných skupinách :
- organizace a řízení bezpečnosti práce a provozu,
- vedení důlních děl, povolování hornické činnosti,
- ochrana proti důlním otřesům a trhací práce,
- větrání včetně výhledu na dobu 5 let, degazace a ochrana dolu proti výbuchu uhelného plynu a prachu,
- havarijní plán, požární ochrana, ZBZS,
- svislá doprava, energetická zařízení a povrchové provozy, vyhrazená technická zařízení, 
- horizontální a úklonná doprava v dole, dopravní zařízení, důlní stroje, zařízení, přístroje a pomůcky,
- elektrická zařízení v dole a na povrchu,
- měřická dokumentace, ochranné pilíře, hospodaření se zásobami, odvodňování, úhrady, rezervy.

 

Krajská hygienická stanice se pak v 6 skupinách zaměřila na oblasti :


- vyhodnocení hygienického dozoru,
- rozbor kategorizace prací a vyhodnocení pracovních podmínek ve vztahu k rizikovým faktorům pracovního prostředí,
- problematika OOPP,
- fyzická kontrola vybraných pracovišť důlních i povrchových, sanitárních a pomocných zařízení,
- zajištění pracovnělékařských služeb ( preventivní prohlídky, rozbor nemocí z povolání, zdravotní způsobilost k výkonu práce – přeřazování sledovaných pracovníků, rekondiční pobyty),
- problematika nebezpečných chemických látek a přípravků,
- kontrola jakosti pitné, teplé a provozní doby,
- hluková zátěž obytné zástavby v lokalitě,
- kontrola stravovacího komplexu.

 

Během prověrky dolu byla kontrolována všechna pracoviště DZ-2.

Závěry jednotlivých skupin byly projednány vždy v pátek v týdnu, kdy konkrétní komise končila svou práci, hygienická prověrka měla svůj závěr v úterý 24.3.2015.

Kontroloři v komplexní hygienické prověrce sepsali celkem 27 protokolů, zjistili 15 závad, vydali 4 doporučení. Závady se týkaly nedostatků prostor výdejny prádla, WC, úklidové komory, šaten a sanitárních zařízení, školení zaměstnanců, lékárničky a aktualizace platných směrnic.

Státní báňská správa zjistila při svých kontrolních fárání v rámci generální prověrky pouze 7 závad, které byly do závěru GP ČBÚ odstraněny. Opatření pak byla stanovena ve skupině „větrání“.
Celkově byla připravenost dolu na generální prověrku hodnocena při závěru pracovníky státní báňské správy jako velice dobrá a kromě opatření v „toxikologické“ skupině hygienické prověrky a ve skupině „větrání“ báňské prověrky nebylo zjištěno podstatných nedostatků.

 

dsc_0034.jpg

 

 

 

 

 

autor: SIBP Ing.Vladimír Potomák

foto: (ivz)