Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výbor BOZP na Darkově

7. 8. 2013

 

Odbory organizovaný Výbor pro BOZP si na svou kontrolu dne 26.června 2013 vybral pracoviště lokality Dolu Darkov. Ke kontrole bylo vybráno 5 pracovišť – 2 poruby, 3 čelby a byla rovněž kontrolována dokumentace pracovní úrazovosti.
Kontroly se účastnili zástupci OS PHGN - svazový inspektor Ing.Vladimír Potomák, závodní inspektoři : z Dolu Paskov Jindřich Lettovský, z Dolu Karviná Lazy Jaroslav Pavlištík a „domácí“ ZIBP Vítězslav Sznapka a Antonín Kodenko. Dále se zúčastnil zástupce OBÚ Ostrava Ing.Petr Twardzik, zástupce KHS Tomáš Skulina, zástupci zaměstnavatele z OKD Bc. Miroslav Mančař a Ing. Pavel Beránek, zástupci zaměstnavatele z Dolu Darkov v čele s ředitelem dolu, závodním dolu, Ing. Václavem Kabourkem a zástupci dodavatelských organizací. Celkem se na kontrole Výboru pro BOZP podílelo 23 kontrolujících a zodpovědných zaměstnanců.
Výbor pro BOZP byl při ranním rozdělení tras seznámen se současnou situací v BOZP, se stavem úrazovosti na Dole Karviná i s obtížnou výrobní situací. Stav úrazovosti za prvních pět měsíců roku 2013 byl hodnocen příznivě, stejně tak i situace úrazovosti v celém OKD s výjimkou 2 smrtelných úrazů na Dole ČSM. Bylo konstatováno, že průběžný stav je sice příznivý, ale znamená to jen o to více se věnovat otázkám bezpečnosti práce a dodržování bezpečnostních předpisů.
Hlavní zaměření kontroly bylo na všeobecnou bezpečnost práce a stav cest pro chůzi, především stav přechodových můstků.
 
Na kontrolovaných trasách bylo zjištěno celkem 9 závad méně závažného charakteru. Stav jednotlivých tras a oblastí byl konzultován v závěru kontrolního dne na společném vyhodnocení, byla přednesena 2 doporučení ze strany kontrolujících a bylo konstatováno, že nebyly shledány zásadní závady. Současně byl diskutován i stav úrazové dokumentace v oblasti evidovaných úrazů. Podle stavu kontrolovaných tras tak mohl Výbor pro BOZP konstatovat slušnou připravenost pracovišť k této kontrole.
 
 
                                                                          Ing.Vladimír Potomák