Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednání s vedením 12. 5. 2016

18. 5. 2016

 

 

Pravidelné jednání se uskutečnilo za přítomnosti předsedů všech odborových organizací působících na DZ 3, ředitele závodu Ing. Zdeňka Kovala a manažera pro lidské zdroje DZ 2 a DZ 3 Ing. Petra Chrasteckého. Byla podána informace o stavech zaměstnanců, za poslední týden ubylo 6 kmenových zaměstnanců, tak už je nás jen 1609. Objevily se problémy jednání o možnosti dopravy našich zaměstnanců autobusem zajišťující dopravu pro firmu Alpex, a to ve změně trasy autobusu tak, aby pokryl cestující z Havířova, v jednáních vedení pokračuje. Poté se již ujal slova ředitel závodu a informoval o solidní situaci v bezpečnosti za měsíc květen a dobré těžbě, zhoršené geologické podmínky jsou příčinou výpadku v přípravách. V různém jsem upozornil na neprovedenou srážku za stravenky pro zaměstnance pracující v režimu, kdy jim není zabezpečeno jídlo dle KS OKD( podle poslední informace ze 17.5.2016 stravenky byly vydány). Tady se opakuje situace z kraje roku, kdy ani dnes není jasné, zda budou stravenky dodány. Druhý bod, který jsem otevřel a dle mého názoru souvisí s bezpečnosti, je článek snad ze 4. 5. 2016 na stránkách Nevýrazných profesních odborů THZ, promiňte nezávislých. Tento článek účelově zhoršuje situaci na závodě. Chtěl jsem malou perličku pana předsedy přejít, ale ne tak někteří členové ZV a bohužel, co víc, kritiku si vyslechli především mí kolegové a kolegyně, proto jsem se rozhodl reagovat.

Co se týče volby ZIBP, proběhla naprosto v souladu s volebním řádem, byla navržena mou osobou, jako řídícím konference, tajná volba, kde se každý mohl vyjádřit, jak by uznal za vhodné, ale sami delegáti byli proti. A že pan Čapka byl již na odborech před volbou, to na tom nic nemění, v minulých letech v době sněmu OS a podobných akcí, kdy byli funkcionáři mimo Důl Paskov, u nás zaskakovali i jiní členové organizace a nikdy to nikomu nevadilo. Nikdy jsem se netajil s názorem, že když zastupujeme všechny profese včetně THZ, měla by být zachována i struktura uvolněných funkcionářů. Oslovili jsme několik THZ, aby kandidovali, ale pouze pan Čapka souhlasil, ostatní neměli zájem. Byli i tací, co se přišli informovat, a když slyšeli výši mzdy ZIBP již jsme je neviděli. V březnu byl sjezd OS a tak byla příležitost, aby v době naší nepřítomnosti si vyzkoušel, co ho může čekat. Ale zásadní rozhodnutí, kdo bude ZIBP, vždy záleželo na konferenci a ZIBP Petr Čapka je rozhodnutí konference.

Větší zlo nadělal zlý jazyk ohledně odcházejícího Petra Vavroše, a to doufám, že jen svou neznalostí KS OKD, a.s. a Zákoníku práce. A teď fakta: Petru Vavrošovi skončilo uvolnění pro výkon funkce ZIBP 23. 3. 2016 a od té doby to byl pouze pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, řídící se KS OKD a ZP. Zaměstnavatel je povinen dle § 47 ZP a KS OKD, a.s. 2014 – 2018 části IV, bodu 6 zařadit uvolněného zaměstnance na jeho původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že původní práce odpadla, nebo pracoviště bylo zrušeno, zařadí je zaměstnavatel podle pracovní smlouvy.

Petr Vavroš měl smlouvu mechanik příprav!

Jak i na tomto jednání, sdělil zaměstnavatel, že v současnosti (letos) není pracovní místo mechanika příprav k dispozici. Z tohoto důvodu se zaměstnavatel dohodl se zaměstnancem na rozvázání pracovního poměru dohodou pro nadbytečnost. Pro upřesnění SIBP není zaměstnancem OKD, ale OS PHGN.

Stávková pohotovost OS PHGN Dolu Paskov byla proto, že jsme věděli, že budeme muset řešit zaměstnance se smlouvou pro přípravy, případně smlouvou na střelmistra a jiné specializace, pro které budou místa ubývat.

A protože pan předseda Zátopek to nechce respektovat a vyhrožuje trestním oznámením, požádal jsem ho, aby to udělal, ale mám obavy, že z tohoto mraku opět nezaprší. Ale třeba se to dovíme ze zápisu ZV, které OS THZ OKD (docela by mě zajímalo co to je to OS) musí dle svých (spíš někoho jiného) Stanov, článku 12, bodu 10 zveřejnit. Ony stanovy OS THZ OKD jsou vůbec zajímavé, např. se dovíte v článku 12, bod 2, že členy ZV jsou předseda, hospodář a ZIBP. Slyšeli jste někdy o ZIBP THZ?

A pokud jde o informace agentury JPP z Darkova, tak jsem taky pesimista, myslím, že paní povídalová bude daleko blíž a pouze zneužívá informace, které ji zaměstnavatel poskytuje pro výkon funkce.