Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednání s vedením 19.6.2014

23. 6. 2014

 

 

Jednání zahájil Ing. P. Chrastecký informací k současným stavům zaměstnanců (1839 kmenových a 422 zaměstnanců v dodavatelských firmách) a kontrolou zápisu z minula. Není zatím dořešena situace kolem placení Flexi passy. Také jsme minule požádali ředitele o vydání Příkazu k dodržování bezpečnostních přestávek, při kterých si může zaměstnanec ochranné pomůcky odložit – nebude vydán příkaz, ale přestávky budou řešeny zanesením do technologických postupů. Následně Ing. Z. Koval náměstek pro bezpečnost (zastupuje ředitele podniku v době jeho nepřítomnosti) hovořil o velmi špatné situaci v bezpečnosti (za minulý týden Důl Paskov 7 evidovaných a OKD celkem 17 evidovaných úrazů). Za účelem tuto situaci v bezpečnosti zvrátit, jsme byli požádáni o spolupráci v této oblasti. K tomu vystoupil ostře ZIPB P. Vavroš, který upozornil na opatření z ranního ZABEKA, že komise, která šetří úraz má již v dole rozhodovat o míře zavinění zraněného. Uvedl, že členové těchto komisí nemají vždy právní povědomí na jakém základě vyhodnocovat míru zavinění a tohle opatření povede k zatajování hlášení úrazů a na tom se odbory rozhodně podílet nebudou.
Další informace se týkaly těžby a příprav, kde se daří plán přeplňovat.
Nové vstupy do jednání: úprava systému pro odběr jídla (po 5 sm. a následující den je přesčas hlásí systém neoprávněný odběr), výjezdy na první klec pro revírníky a držitelé permanentek. Do konce jednání se již vedla diskuse především z oblasti bezpečnosti. Odbory se nebrání spolupráci s vedením, ale musí to být ku prospěchu všech zúčastněných a to se neděje. Samozřejmě že chceme, aby se všichni vraceli domů zdraví a v pořádku, ale to co v bezpečnosti nastolil zaměstnavatel, podle výsledků nevede ke zlepšení ba naopak. Možná by pomohlo, kdybychom se vrátili ke starým principům hornické práce, sice jsme neznali heslo, nenosili nástěnky a atd., za to jsme méně tlachali, více pracovali a dávali s kolegy jeden na druhého pozor. Při dnešním počtu obložení pracovišť zaměstnanci není, kdo by dával na kolegu pozor, ale zato zkoušejících hesla se najde dost.