Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednání s vedením 2.4.2015

3. 4. 2015

 

 

Jednání zahájil Ing. Petr Chrastecký informaci o provedeném vyhodnocení pozdních výjezdů z dolu za měsíc březen s tím, že doplatek za pozdní výjezdy bude proveden ve výplatě za měsíc duben.

Na základě našeho upozornění na minulém jednání o povinnosti zaměstnavatele písemně seznámit zaměstnance s možností sledování osob v dole pomoci čipů v lampách, bude přidána do měsíčního poučení věta: Z důvodů plnění zákonné povinnosti sledovat pohyb výbušnin, jsou na vybraných místech v dole instalována elektronická zařízení umožňující zaznamenat i průchod zaměstnanců.

Současné stavy zaměstnanců jsou: 1769 kmenových a 522 dodavatelů.

Poté ředitel závodu Ing. Zbigniew Janowski informoval o bezpečnosti, těžbě, metráží a možném výhledu do dalších let.

Za naší odborovou organizací jsme podali dva požadavky. Pomoci systému Asep zamezit odpracování více směn po sobě jdoucích než dovoluje zákon. A druhým požadavkem je zařadit konto 109-83 do našeho prémiového řádu.

V diskusi stále upozorňujeme na problémy, které jsou zapříčiněné především zastaveným náborem nových zaměstnanců. Od ledna 2015 dosud ubylo již 27 dělníků v dole.

Ještě před jednáním jsme zjišťovali, jak to bude s opravou příjezdové cesty na lokalitu Chlebovice. V letošním roce se opět počítá provedením opravy pomocí Závodu servisních služeb, termín opravy záleží na počasí.