Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednání s vedením 7.5.2015

9. 5. 2015

 

 

Na dnešním řádném jednání s vedením podniku byly předsedům odborových organizací nejprve podány informace o bodech z minulého zápisu a to změně značky mýdla a kontrole pozdních výjezdů mužstva pro doplacení doby strávené v dole nad rámec řádné pracovní doby. Počet zaměstnanců na našem podniku po provedeném ráciu k 30.4.2015 klesl již pod 1750. Situace není lepší ani u dodavatelských kolektivů, které se potýkají rovněž s odlivem pracovníků. Ředitel závodu podal přítomným informace z bezpečnosti a výroby za měsíc duben a předpoklady výroby na měsíc květen. V současnosti probíhá hodnocení Dohody mezi ČR a NWR o životnosti Dolu Paskov do konce roku 2017 s tím, že všechny podmínky dohody jsou plněny, nicméně s ohledem na vývoj cen uhlí na světových trzích je existence Dolu Paskov stále nejistá. Proběhla také diskuse o problému agentury, která zajišťuje pracovníky pro povrchová pracoviště a neplní své závazky vůči zaměstnancům.

Další informace se týkaly:

- změny ve vedení Nadace OKD, která má novou ředitelku

- vyhodnocení používání bankomatu na šachtách Českou Spořitelnou

(údajně je málo využíván bankomat na Chlebovicích)

- Dětského dne OKD na Landeku 23.5.2015

- turnaje OKD v kopané 6.6.2015