Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seminář

23. 6. 2014

 

 

V prostorách bývalé restaurace Barborka na Dole ČSA v Karviné proběhl ve čtvrtek 19.6.2014 druhý seminář v projektu bipartitního dialogu B9. Účastníky projektu jsou: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu a členské organizace ZSDNP na straně jedné a Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a členské organizace OS PHGN na straně druhé. Semináře mají tři témata: Státní energetická koncepce a surovinová politika, Sociální dialog v oblasti dopadů legislativních změn ve vztahu k těžebnímu průmyslu a Sociální dialog a zaměstnanost s využitím mezinárodní spolupráce. Cílem jsou jasné výstupy a společné stanoviska (ZSDNP a OS PHGN) pro jednání vedené na úrovní tripartity. Mgr. R. Štix uvedl, že projekt je pro regiony Čechy severozápad, Střední Čechy, Severní a Jižní Morava. Celkem má proběhnout 24 seminářů pro 600 účastníků v každém regionu a to, až do července 2015. Dalším přednášejícím byla právnička OS PHGN Mgr. M. Marinková se svou prezentací Změna legislativy ve vztahu k těžebnímu průmyslu. Prezentace se týkala především výkladu k novému Občanskému zákoníku, Zákonu o kolektivním vyjednávání, Zákonu o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, možnosti zabezpečení zaměstnanců ve stáří a jejich možný dopad na zaměstnanost. Krátce vystoupil také zástupce OKD Ing. R. Tabášek ke státní energetické koncepci, prolomení limitu a vyvlastňovacím paragrafům v Horním zákoně. Posledním vystupujícím byl předseda SHO Ing. J. Pytlík, ve svém vystoupení se zabýval nezaměstnaností v našem regionu, v regionu je nyní na 85 588 nezaměstnaných lidí a zavření kteréhokoliv dolu by pro zdejší region mělo fatální následky. Taktéž informoval o jednáních na ministerstvu, o zmařeném jednání k novelizaci NV 363/2009 pro horníky, kdy Nejvyšší správní soud vznesl zásadní připomínku, že NV 363/2009 je diskriminační vůči ostatním povoláním. Ministerstvo práce a soc. věcí přislíbilo vytvořit do konce června návrh nový a bude na odborech, aby tento návrh prosadili. Dále hovořil o poplatcích za vydobytý prostor a nerost, nově se navrhuje změna výše poplatků a také poměr dělení mezi obce a stát, což by v důsledku znamenalo odliv financí mimo regiony, ve kterých probíhá těžba. Zmínil se i o postupu k NPE ve II. kategorii, kde se čeká na vyjádření KHS. Následovala krátká diskuse a ukončení semináře.