Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stížnost

14. 7. 2014

 

 

Prostřednictvím e-mailu se na nás obrátil zaměstnanec se stížností na ostrahu Dolu Paskov. Jako důvod stížnosti je uvedeno obtěžování zaměstnanců kontrolou strážní služby při odchodu a příchodu zaměstnanců z a do práce, nahlížení do osobních věcí a kontrolou na šatnách. Podle této stížnosti nemá strážní služba na toto počínání nárok. Proto uvádíme na našich stránkách jak to doopravdy je:

Zákoník práce v § 248 umožňuje z důvodů ochrany majetku provádět zaměstnavateli kontrolu v nezbytném rozsahu věcí, které zaměstnanci vnášejí nebo od něho odnášejí. V OKD tuto problematiku řeší pro zaměstnance Pracovní řád. V letošním roce došlo ke změně v Pracovním řádu, část IV. bod 5. byl rozšířen o pravidla prováděné kontroly.
Tyto kontroly věcí a osobní prohlídky jsou oprávněni provádět zaměstnanci bezpečnostní agentury, provádějící na smluvním základě ostrahu, v souladu s těmito pravidly:
- strážný se chová slušně,
- provádí kontrolu tak, že se přesvědčuje, zda osoba nevnáší nebo nevynáší věci, jejichž vnášení nebo vynášení je zakázáno,
- pro provádění takovéto kontroly je určený oddělený prostor a je možné ji provádět pomoci přístrojů,
- kontrolovaný zaměstnanec je vyzván k následování do tohoto prostoru, kde bude požádán o vyložení obsahu zavazadla na určené místo,
- strážný nikdy sám nesahá do kabely ani jiných zavazadel,
- další kontrola může být provedena pomocí ručního detektoru kovů, případně pohmatem zavazadla z jeho vnější strany a jeho potěžkáním strážným,
- před započetím provádění osobní prohlídky je nutná přítomnost zástupce zaměstnavatele,
- osobní prohlídka začíná vyzváním k odložení svršků,
- v případě pozitivního nálezu bude postupováno v souladu s příslušnými směrnicemi.

Na jednání o Pracovním řádu dne 12.3.2014 v prostorách OKD bylo zástupcům odborů ústně přislíbeno, že vytvoří alespoň výčet věcí, které se nesmí vnášet do podniku a tento seznam bude zveřejněn na všech vrátnicích. Doposud se tak nestalo, proto jsme dnes požádali vedení Dolu Paskov o zveřejnění nejen seznamu věcí, ale také pravidel kontroly. Zaměstnanci tak budou mít možnost kontroly, zda bezpečnostní agentura provádí vše tak, jak ji určuje Pracovní řád OKD.